Portal Rasmi

PUSAT UMT LIFE

Universiti Malaysia Terengganu

Kursus Jangka Pendek

Certificate of Competency Outdoor Recreation Course (OUTREC) Level 1 & 2

SDI Open Water Scuba Diver & SDI Advanced Adventure Diver

Certificate of Competency ASLC/PL Grade 3 & 2

Eksplorasi Pelayaran