Portal Rasmi

PUSAT UMT LIFE

Universiti Malaysia Terengganu

Apa Itu Micro-Credential?

Micro-credentials secara amnya adalah suatu kursus atau pakej pembelajaran yang bertujuan untuk mengiktiraf peningkatan kepakaran dan kompetensi spesifik individu dalam pelbagai bidang dan lazimnya diakses menerusi platform portal pembelajaran dalam talian.

Penawaran Micro-credentials memberi peluang terutamanya kepada individu bekerja untuk meningkatkan kemahiran spesifik yang disyaratkan oleh majikan dan industri dalam tempoh yang singkat. Ia bertujuan untuk memastikan kekinian ilmu serta menutup jurang kemahiran (skills gap) yang disebabkan oleh kepesatan perkembangan pengetahuan dan teknologi masa kini.

Jenis-Jenis MC

Senarai Kursus-Kursus MC Yang Ditawarkan Di UMT

BIL. KOD KURSUS MC “NAMA KURSUS MICRO CREDENTIALS” KOD KURSUS ASAL NAMA KURSUS ASAL KREDIT
1. CCS3013MC1 Upper and Lower Muscle Strength Training Methods CCS3013 Asas Kecergasan Fizikal / Fundamentals of Physical Fitness 3
2. CCS3013MC2 Cardiovascular Endurance and Flexibility Training Techniques
3. CCS3013MC3 Principles of Training
4. CCS3013MC4 Nutrition in Sports
5. CCS3013MC5 Concept of Exercise
6. CCS3013MC6 Weight Training and Injury Treatment
7. KIM3002MC1 Hazard and Chemical Classification KIM3002 Pengurusan dan Keselamatan Bahan Kimia / Chemical Safety and Management Tidak berkredit
8. KIM3002MC2 Fire and Emergency Response Plan
9. NCC3132MC1 Fiqh Ibadat Solat NCC3132 Fiqh Ibadat 3
10. NCC3132MC2 Fiqh Ibadat Puasa
11. NCC3132MC3 Fiqh Ibadat Haji dan Umrah
12. NCC3132MC4 Fiqh Ibadat Zakat
13. NCC3132MC5 Fiqh Badan Beruniform
14. NCC3132MC6 Fiqh Ibadat Pengurusan Jenazah
15. MGM3323MC1 Basic Managerial Functions MGM3323 “Falsafah Pengurusan/ Philosophy of Management” 3
16. MGM3323MC2 Planning Activities & Designing Organisation
17. MGM3323MC3 Managing the Environment and Strategies
18. MGM3323MC4 Monitoring Controlling & Corporate Ethics
19. CCS3053MC1 Swimming Techniques CCS3053 Renang dan Keselamatan Air / Swimming and Water Safety 3
20. CCS3053MC2 Rescue Swimming Technique
21. CCS3053MC3 Principle of Exercise and Physical Activity
22. CCS3053MC4 Concept of Swimming
23. CCS3053MC5 Water Safety and Rescue
24. CCS3062MC1 Pengkelasan Kecederaan CCS3062 Asas Pertolongan Cemas / Basic First Aid 2
25. CCS3062MC2 Pengkelasan Kecederaan & Rawatan
26. CCS3062MC3 Sistem Tubuh dan Penilaian Tahap kecederaan
27. CCS3062MC4 Pencegahan Kecederaan
28. MMT3012MC1 Basics, Pumps and Governing Laws MMT3012 Kuasa Bendalir Marin / Marine Fluid Power Tidak berkredit
29. MMT3012MC2 Component and Systems
30. CCS3023MC1 Falsafah dan Etika dalam Rekreasi luar CCS 3023 Rekreasi Luar 3
31. CCS3023MC2 Ikatan, Kompas dan Tali Tinggi
32. CCS3023MC3 Kraf Perkhemahan, Trekking, Hiking dan Ikhtiar Hidup
33. CCS3023MC4 Keyakinan Air dan kayak
34. CCS3023MC5 Ekspedisi Rekreasi Luar
35. KAS3223MC1 Water and Wastewater Quality Monitoring and Stabdars JAS 3223 Rawatan Air Sisa 1

Kursus Yang Telah Ditawarkan

Sorotan Program

Kursus MC Falsafah Pengurusan

Kursus MC Renang & Keselamatan Air

Kursus MC Asas Pertolongan Cemas

Kursus MC Rekreasi Luar

Kursus MC Fiqh Ibadat

Garis Panduan Micro-Credential

Edisi 1 : 29 Mac 2023

Minit Senat Kali ke – 165 (Bil./2023)

 

Edisi 2 : 05  Februari 2024

Minit JKA UMT Kali ke – 12 (Bil.2/2024)