Portal Rasmi

PUSAT UMT LIFE

Universiti Malaysia Terengganu

Apa Itu Persijilan Profesional?

Persijilan Profesional merupakan saluran pendidikan alternatif bagi mereka yang tidak memenuhi syarat kemasukan untuk Program Perdana, namun mempunyai pengalaman kerja dan ingin meningkatkan taraf pendidikan, kompetensi mahupun pendapatan. Fokusnya adalah kepada pengembangan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang pekerjaan seseorang. 

Sorotan Program